latinica | english

Услови за излагаче

Народна банка Србије

Излагач

Народна банка Србије (НБС), у холу зграде на Славији, излагачима може да стави на располагање 12 паноа димензија 2,6 x 3,6 м, који могу да се користе двострано, када њихова укупна површина износи 224 м².

Приликом постављања и скидања изложбе, НБС може да обезбеди помоћ мајстора, а по договору и одређени помоћни материјал потребан за постављање изложбе.

НБС може да стави на располагање једну просторију у приземљу зграде, близу излагачког хола, за потребе одлагања амбалаже, алата, експоната, инвентара и других помоћних средстава.

НБС, преко своje Прес службе, може да пошаље позиве новинарима.

Електронску (или штампану, по договору) позивницу треба доставити НБС најмање пет дана пре отварања изложбе за слање одговарајућим институцијама.

Приликом отварања, излагачима је обезбеђено озвучење и плазма екран с ДВД плејером, који може да се користи и у току трајања изложбе.

Изложбе су за посетиоце отворене сваког радног дана од 10 до 18 часова. Радно време изложбе може да се помери ако се о томе договори неколико дана унапред.

НБС обезбеђује физичко-техничку заштиту за време трајања изложбе. У холу 24 сата дневно дежурају запослени у обезбеђењу НБС, док је у у излагачком простору у време када је изложба отворена за посетиоце дежуран још један запослени из агенције за обезбеђење.

НБС ће омогућити промоцију излагача на медијима (гостовањем и давањем саопштења), као и промоцију на свом веб-сајту.

 

Излагач треба најкасније дан пре постављања изложбе да пошаље:

  • списак експоната,
  • имена особа које ће постављати изложбу,
  • број регистарских таблица возила којим ће се допремити материјал за изложбу,
  • списак помоћног материјала за постављање изложбе.

Излагач треба благовремено да најави да ли је  при постављању изложбе потребна помоћ мајстора.
 
Најкасније дан пре отварања изложбе излагач треба да пошаље:

  • списак гостију који су позвани на отварање,
  • списак медија позваних на отварање.

Уколико излагач обезбеђује кетеринг, треба да НБС обавести о врсти хране која ће бити послуживана, када ће бити допремљена и да ли ће бити спремна за послуживање.

Излагач може да обезбеди стручно вођење кроз поставку и у том случају је дужан да пошаље распоред дежурних лица.

 

 ____________________