latinica | english

За ученике основних школа

Програми су прилагођени деци узраста од седам до 14 година, комбиновани с представљањем изложбених садржаја.

Деци се предочава следеће:

 • новац не чине само кованице и новчанице,
 • историјат новца и динара,
 • породични приходи имају различите изворе који нису непресушни,
 • финансијске кризе постоје и оне утичу на људе и друштво у целини,
 • важно је имати план о томе како располагати буџетом/џепарцем,
 • важно је штедети,
 • опасно је неплански трошити – треба дефинисати приоритете,
 • предности улагања,
 • утицај реклама и ближњих,
 • постојање разних банкарских производа,
 • новац се може позајмити путем кредита,
 • лажни новац постоји – обележја заштите на кованом новцу и на новчаницама,
 • улога и задаци Народне банке Србије као централне банке Републике Србије,
 • узроци и последице инфлације.

Радионице

На радионици цртања, користећи своју машту, деца испољавају своје склоности ка цртању и уметничком изражавању, уједно стичу сазнања о основним елементима које новчанице и ковани новац у оптицају имају: централна ликовна представа, номинална вредност, емитент, година издавања, серијски број, упозорење да је кривотворење кажњиво.

Радионица стрпљења и концентрације – девет оптицајних новчаница у Србији дато је у облику слагалице. Састављајући њене делове, деца се упознају с личностима чији су портрети представљени на свакој новчаници и истовремено вежбају читање и јавни наступ.

Представљање динара кроз историју – од српског средњовековног до оптицајног новца, уз осврт на историјат новца и лажни новац и како га препознати. Алат: ковани и папирни новац из различитих периода, оптицајни динарски апоени, апоени страног новца, електронске картице, дидактички материјал Народне банке Србије, филм „Динар наш новац“ (трајање 15 минута).

Радионица о вештини управљања личним буџетом. Ученици уче о буџету, државном буџету, пореским и другим обавезама грађана према држави, нето и бруто приходу, а затим сами праве свој буџет на месечном нивоу.


Радне свеске

Уз помоћ радних свезака, које су прилагођене узрасту, деци се представља историјат новца, важност штедње, новчанице и њихове тајне, као и основне информације о Народној банци Србије, почасном гувернеру Ђорђу Вајферту, елементима заштите новчаница од фалсификовања и др. Деца активно учествују и попуњавају радне странице (од тачке до тачке, бојаница, решавају питалице).


Презентације с тест-питањима и одговорима


Онлајн игрица „Штеди с Динијем“ 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Сва права су задржана. Коришћење у образовне сврхе је дозвољено, уз навођење извора.
Детаљније: Услови коришћења. 

 

 

 

 

 

 

Didakticki materijal - Narodna banka Srbije - Pojam i zadaci

Didakticki materijal - Novac kroz istoriju

Didakticki materijal - Inflacija

Didakticki materijal - Štednja

Дидактички материјали

Igrica za osnovce

Игрица за основце