latinica | english

За ученике средњих школа

Програми прилагођени младима узраста од 15 до 18 година, комбиновани с представљањем изложбених садржаја.

Ученици уче о:

 • историјату новца,
 • употреби различитих средстава плаћања и начини плаћања (чекови, кредитне и дебитне картице, онлајн плаћања и куповина),
 • припреми једноставног плана вођења личних финансија и анализа резултата,
 • значају постављања личних финансијских приоритета,
 • вредности вођења личне финансијске евиденције,
 • значају штедње за будућност,
 • правима и одговорностима корисника банкарских производа,
 • коришћењу кредита,
 • основама монетарне политике и разним економским феноменима,
 • улози Народне банке Србије у заштити корисника финансијских производа (друштвена одговорност),
 • утицају њихових финансијских и потрошачких одлука на њих саме, али и на друштво у целини,
 • разноврсним банкарским производима и како их користити,
 • значају финансијске писмености и одговорног финансијског понашања,
 • значају медија, односно да треба узимати с резервом информације о разноврсним финансијским производима и услугама које рекламирају медији,
 • постојању финансијских превара.

Радионице

Представљање динара кроз историју – од српског средњовековног до оптицајног новца, уз осврт на историјат новца и лажни новац и како га препознати. Алат: ковани и папирни новац из различитих периода, оптицајни динарски апоени, апоени страног новца, електронске картице, дидактички материјал Народне банке Србије, филм „Динар наш новац“ (трајање 15 минута).

Радионица о вештини управљања личним буџетом. Ученици уче о буџету, државном буџету, пореским и другим обавезама грађана према држави, нето и бруто приходу, а затим сами праве свој буџет на месечном нивоу.

Радионица о свакој појединачној динарској новчаници (од 1884. године до оптицајних новчаница данас) на којој се налази личност значајна за нашу културно-историјску баштину, уз опис новчанице и осврт на живот и дело личности на њој представљене. Основни циљ радионице представља подизање нивоа знања о значају одабраних личности за наше наслеђе, као и буђење интересовања за даље индивидуално истраживање о њима и идентификацију са вредностима које они оличавају.  

Радионица садржи детаљне представе животних ситуација у којима се људи могу наћи и младим играчима, који су на прагу света одраслих, на забаван и образовни начин указује на то какви их приходи и расходи очекују у свету одраслих.


Презентације

 • Инфлација и монетарна политика
 • Банкарски производи и услуге
 • Историјат новца
 • Електронско банкарство
 • Осигурање
 • Место и улога Народне банке Србије
 • Платне картице
 • Добровољни пензијски фондови
 • Штедња и потрошња
 • Банкарски систем, банкарски производи, електронско банкарство, лизинг

Стрипови

 • „Вреди да се штеди“
 • „Кредити“

Едукација за средњошколце у организацији Глобалног договора

Као председавајућа Радној групи за корпоративну друштвену одговорност у банкарству и финансијама, Народна банка Србије је заједно са осталим чланицама радне групе радила на конципирању и реализовању два пројекта из области финансијске едукације као основног циља ове групе. У пројекту сарадње са средњим школама у којима постоји образовни профил „банкарски службеник“ ученицима трећег/четвртог разреда тих школа је омогућена: једнонедељна/двонедељна пракса у филијалама банака чланица, посета Народној банци Србије, тематска предавања за ученике и наставнике тог профила, као и учешће представника банака чланица на матурском испиту. Сарадња је озваничена потписивањем протокола о сарадњи између Асоцијације директора економских школа и „Глобалног договора“ у Србији.

 

 

 

 

 

Финансије за касније

Финансије за касније

Стрип о штедњи

Strip o štednji