latinica | english

За студенте

Намера Народне банке Србије у области финансијске едукације јесте да се студенти током студија додатно упознају с радом и функцијама централне банке, циљевима и инструментима монетарне политике. Поред посебних програма, обезбеђено је стручно вођење кроз основну и тематске изложбене поставке у објекту Банке у Краља Петра 12.

„Монетура“

Кроз занимљиву друштвену игру „Монетура“, студенти се укључују у свет креирања и спровођења монетарне политике једне земље.

Ради упознавања прво стручне, а затим и шире јавности с вођењем монетарне политике, Народна банка Србије је осмислила друштвену игру која на забаван, маштовит и интересантан начин уводи њене учеснике у свет креирања и спровођења монетарне политике, у складу са изазовима који се пред њу свакодневно постављају.

Упознавање домаће јавности с начинима вођења монетарне политике кроз друштвену игру, а посебно с појмом инфлације (од чега зависи, како се креће и шта све утиче на њено кретање), представља нови вид финансијске едукације који Народна банка Србије спроводи у складу са својим друштвено одговорним вредностима и циљевима.

„Монетура“ је друштвена игра на табли која представља функционисање Народне банке Србије у условима одржавања контролисане инфлације путем креирања и спровођења монетарне политике у односу на конкретне ситуације и утицаје.

Играње „Монетуре“ не захтева претходно економско предзнање, већ само добру вољу и жељу да се, кроз игру и надметање, учесници упознају са функционисањем монетарног система.

Играч се поставља у улогу гувернера, а затим се суочава с реалним животним ситуацијама у којима наш монетарни систем може да се нађе и тако, коришћењем одговарајућих мера које примењује Народна банка Србије, утиче на дату ситуацију. Применом одговарајућих мера играч осваја или губи поене и инфлацију одржава у границама жељене вредности. Поени који се освајају у игри представљају главно обележје успешности: стопу инфлације, вредност динара и поверење грађана. Поред тога, морају да се испуне три захтева (стабилност цена, финансијска стабилност и независност Народне банке) који омогућавају чланство у монетарном систему Европске уније. Победник игре је играч који први испуни све наведене задатке и у унутрашњем кругу табле дође до краја – до просечне инфлације Европске уније.

Игра је намењена ученицима средњих економских школа, студентима економских и других факултета на којима се проучавају предмети из банкарства и финансија, запосленима у Народној банци Србије и свима онима који би желели да се ближе упознају с вођењем монетарне политике. Игра је доступна и запосленима у другим централним банкама, гостима и сарадницима Народне банке Србије, који захваљујући двојезичним објашњењима могу да је користе без икаквог ограничења.

Фалсификати

Радионица садржи кратко “путовање” кроз историјат фалсификовања новчаница и кованог новца, са посебним акцентом на историјат кривотворења новца на нашим просторима, детаљно упознавање са заштитним елементима новчаница динара, евра и долара, као и детаљно упознавање са одликама фалсификата истих. У циљу потпунијег информисања учесника радионице, израђена је специјална презентација, путем које се учесници упознају са савременим заштитним елементима новчаница нових серија евра и америчког долара. Учесницима ће бити омогућене информације о пожељном понашању при сусрету са фалсификованим новцем, као и информације о превентивним активностима и пожељном понашању при куповини стране валуте. Учесници могу да провере аутентичност новчаница динара, евра и долара путем четири основна теста, УВ лампе и метал детектора.

Предавања

За студенте се организују предавања руководилаца стручних организационих јединица Народне банке Србије на теме за које они покажу интересовање.

 

 

 

 

Монетарна авантура "Монетура"

Игра на табли