Falsifikati

Tematskom izložbom pod nazivom “Falsifikati” predstavljeni su falsifikati i originali novčanica izabranih apoena domaće i nekih stranih valuta. Posetioci izložbe imaju priliku da se, poređenjem falsifikovanih i originalnih novčanica, upoznaju sa elementima zaštite novčanica od falsifikovanja i time smanje rizik da i sami dođu u posed falsifikovanog novca. Koliko danas razvoj tehnologije doprinosi usavršavanju falsifikata i njihovom sve težem prepoznavanju svedoče i izloženi „superdolar“, apoen od 100 dolara, kao i „superevro“, apoen od 200 evra, koji su izuzetno uspešno izrađeni.

Kada je reč o zaštiti novčanica od falsifikovanja, Narodna banka Srbije u njihovoj izradi primenjuje svetska dostinuća u toj oblasti. Nove dinarske novčanice sadrže kombinaciju vidljivih i nevidljivih zaštitnih obeležja. Rezultat toga je serija novčanica koja je izuzetno dobro zaštićena od falsifikovanja i, istovremeno, jednostavna za proveru.

Vidljiva obeležja zaštite na novčanici na koja treba obratiti pažnju jesu: duboka štampa, vodeni znak, zaštitna nit, prozirni registar, kinegram i optički varijabilne boje.

U svakodnevnoj upotrebi novčanica, uvek treba da proverite više od jednog zaštitnog elementa pomoću tri vrlo jednostavna testa: OSETI, POGLEDAJ, NAGNI

OSETI

Duboka štampa, kao metoda zaštite od falsifikovanja, vrlo je efikasna jer je provera veoma jednostavna. Proces duboke štampe kod nekih elemenata novčanica ostavlja reljefno uzdignut sloj boje, tako da on može da se oseti na dodir. Vrlo je korisna naročito za vizuelno hendikepirane. Duboku štampu poseduju apoeni od 100, 200, 500, 1000 i 5000 dinara. Naročito možete osetiti reljefnost natpisa Narodna banka Srbije, zatim portret, u gornjem levom uglu znak za slepe i slabovide, kao i neke grafičke elemente.

NAGNI

U zavisnosti od ugla gledanja, kinegram otkriva različite slike, a optički varijabilne boje menjaju nijansu. Kinegram možete da nađete na licu apoena od 200, 500, 1000 i 5000 dinara. Dok novčanicu naginjete prema svetlu, kinegram otkriva različite slike. Novčanice od 1000 i 5000 dinara zaštićene su i optički varijabilnim bojama. U zavisnosti od ugla gledanja, motiv menja boju od ljubičaste do zelene.

POGLEDAJ

Kada se novčanica gleda prema izvoru svetlosti, vodeni znak, zaštitna nit i prozirni registar treba da budu vidljivi. Svi dinarski apoeni poseduju vodeni znak i zaštitnu nit. Oni se ugrađuju u papir u fazi njegove proizvodnje. Vodeni znak je vidljiv sa obe strane istog neštampanog dela novčanice. To je crtež u svetlijim i tamnijim nijansama sive boje u obliku portreta sa novčanice. Ako novčanicu posmatrate prema svetlu, na zaštitnoj niti koja ide duž cele njene širine možete dapročitate mikro tekst u ćiriličnom i latiničnom pismu. Novčanicu možete da proverite i pomoću prozirnog registra. Nepravilna geometrijska figura se delimično štampa na licu, delimično na naličju novčanice i dok se posmatra prema svetlu formira kompletnu figuru.

Zaštitni elementi novčanice:

Kada je reč o apoenima američkog dolara, pri dolasku u posed veoma je važno obratiti pažnju na elemente zaštite novčanica kao što su kvalitet papira, elementi zaštite u masi papira, papir, izgled štampanih motiva, serijski brojevi.

Falsifikati novčanica američkih dolara štampani su uglavnom na komercijalnom nezaštićenom papiru koji je dostupan u slobodnoj prodaji. Kod većine primeraka falsifikata vršeno je toniranje papira posle štampanja, tj. imitiranja zaštitnih elemenata kao što su vodeni žig i sigurnosna nit, kako bi se prikrila imitacija elemenata zaštite, a nijansa papira približila nijansi originala.

Papir je znatno mekši i tanji, bez karakterističnog zvuka elastičnosti i otpornosti na habanje, dok je štampani deo uglavnom gladak na dodir s obzirom na toda se falsifikati najčešće štampaju tehnikom ravne štampe. Sitniji štampani delovi na falsifikovanim novčanicama deluju zamućeno i nejasno u poređenju sa originalom.