Просветни радници

Едукација просветних радника и прилагођавање образовних садржаја које нуди Центар за посетиоце њиховим потребама један је од значајних сегмената рада. Циљ је да се континуирано одржава сараднички однос с наставницима и професорима, будући да је њихова улога у друштву, као посредницима у образовном процесу, веома важна. Приликом групних посета изложбеном простору Народне банке Србије или током гостовања широм Србије просветни радници добијају информације о томе како да пренесу знања из области финансијске едукације које нису покривене редовним наставним програмом, а које могу користити у наставним предметима које предају.

Приручници намењени наставницима:

  • Новац кроз историју – новац у Србији
  • Лажни новац и како га препознати – динар, евро и долар
  • Инфлација – узроци и последице
  • Народна банка Србије – централна банка наше земље

prirucnici2

Просветни радници