Изложбе

На свој јубилеј, у јулу 2004. године, Народна банка Србије је први пут отворила врата за посетиоце и изложбеном поставком под називом „Новац на тлу Србије од најновије појаве до данас”, представила најширој јавности део своје нумизматичке збирке. Основна поставка данас је употпуњена тематском изложбом „Динар наш новац”, која је посвећена обележјима заштите новчаница од фалсификовања, и изложбом „Ковани новац Србије”, којом је приказан процес израде кованог новца.

Обележавајући важне датуме из историје Народне банке, као и у оквиру културних манифестација од ширег значаја Центар за посетиоце је организовао више тематских изложби. Председавање Републике Србије Комитету министара Савета Европе 2007. године било је повод за прву изложбу Народне банке у иностранству – у централној згради Савета Европе у Стразбуру приређена је изложба „Народна банка Србије – национална и европска институција”. Након изложбе у Стразбуру, уследила су гостовања у Паризу и Бриселу.

Платформом развоја едукативно-изложбених активности, Центар за посетиоце је покренуо, као једну од редовних активности, гостовања изложбене поставке „Новац на тлу Србије од најновије појаве до данас” с пратећим образовним програмима у градовима у унутрашњости Србије.

Поред изложби у историјском здању Банке (у Улици Краља краља Петра), бројни културни догађаји одржавају се у холу нове зграде на Славији. Убрзо након усељења у зграду 2006. године, изложбом „Пролазак кроз трезор” сликарке Оље Ивањицки хол је отворен за јавност као изложбени простор. У њему су се до данас представили бројни уметници из земље и иностранства, а ту су излагане и уметничке збирке београдских музеја, који су због реконструкције затворени за посетиоце.

Новац на тлу Србије

Основном изложбеном поставком „Новац на тлу Србије” представљени су историјски токови и развој новца на простору данашње Србије...

„Фалсификати”

Тематском изложбом под називом „Фалсификати” представљени су основни заштитни елементи на новцу...

Израда кованог новца

Тематском изложбом под називом „Израда кованог новца – од идејног решења до реализације” представљен је процес настајања кованог новца...