Informacije

U objektu Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12 građani mogu da pogledaju osnovnu izložbenu postavku Narodne banke Srbije „Novac na tlu Srbije od najranije pojave do danas“ i prateće tematske izložbe. Radno vreme je svakog radnog dana od 10 do 16 časova. U tom periodu se održavaju i edukativne aktivnosti.

Posete škola i grupa se unapred zakazuju i prilagođene su uzrastu, profilu i zahtevima posetilaca.

Grupna poseta je poseta koja obuhvata grupu od 15 do 30 posetilaca u trajanju do 60 minuta po grupi. Zahtev za posetu podnosi ovlašćeno lice na brojeve telefona 011/302-71-28 i 011/302-73-64 ili pismeno – na imejl-adresu izlozba@nbs.rs ili faks 011/328-22-85. Datum i termin posete biće potvrđeni nakon što ovlašćeno lice dostavi spisak posetilaca i potvrdu da je grupa upoznata s Pravilima ponašanja u Izložbeno-edukativnom centru Narodne banke Srbije i da će ih poštovati tokom posete.

Jezici: srpski i engleski.

Ulaz, stručno predstavljanje, predavanja, edukativni programi i interaktivni sadržaji su besplatni!

U objektu Narodne banke Srbije u Nemanjina 17 održavaju se gostujuće izložbe, kao i društveno-kulturni događaji. Radno vreme je svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

U objektima Narodne banke Srbije omogućen je pristup osobama sa invaliditetom.

 • Svi poslovi na postavljanju izložbe obavljaju se radnim danima od 8 do 16 časova.

  • Izlagač treba najkasnije dan pre postavljanja izložbe da pošalje:
   • spisak eksponata,
   • imena osoba koje će postavljati izložbu,
   • broj registarskih tablica vozila kojim će se dopremiti materijal za izložbu,
   • spisak pomoćnog materijala za postavljanje izložbe.

   Izlagač treba blagovremeno da najavi da li je pri postavljanju izložbe potrebna pomoć majstora.

  • Najkasnije dan pre otvaranja izložbe izlagač treba da pošalje:
   • spisak gostiju koji su pozvani na otvaranje;
   • spisak medija pozvanih na otvaranje.
  • Ukoliko izlagač obezbeđuje ketering, treba da NBS obavesti o vrsti hrane koja će biti posluživana, kada će biti dopremljena i da li će biti spremna za posluživanje.
  • Izlagač može da obezbedi stručno vođenje kroz postavku i u tom slučaju je dužan da pošalje raspored dežurnih lica.
  • Narodna banka Srbije (NBS), u holu zgrade na Slaviji, izlagačima može da stavi na raspolaganje 12 panoa dimenzija 2,6 x 3,6 m, koji mogu da se koriste dvostrano, kada njihova ukupna površina iznosi 224 m².
  • Prilikom postavljanja i skidanja izložbe, NBS može da obezbedi pomoć majstora, a po dogovoru i određeni pomoćni materijal potreban za postavljanje izložbe.
  • NBS može da stavi na raspolaganje jednu prostoriju u prizemlju zgrade, blizu izlagačkog hola, za potrebe odlaganja ambalaže, alata, eksponata, inventara i drugih pomoćnih sredstava.
  • NBS, preko svoje Pres službe, može da pošalje pozive novinarima.
  • Elektronsku (ili štampanu, po dogovoru) pozivnicu treba dostaviti NBS najmanje pet dana pre otvaranja izložbe za slanje odgovarajućim institucijama.
  • Prilikom otvaranja, izlagačima je obezbeđeno ozvučenje i plazma ekran s DVD plejerom, koji može da se koristi i u toku trajanja izložbe.
  • Izložbe su za posetioce otvorene svakog radnog dana od 10 do 18 časova. Radno vreme izložbe može da se pomeri ako se o tome dogovori nekoliko dana unapred.
  • NBS obezbeđuje fizičko-tehničku zaštitu za vreme trajanja izložbe. U holu 24 sata dnevno dežuraju zaposleni u obezbeđenju NBS, dok je u u izlagačkom prostoru u vreme kada je izložba otvorena za posetioce dežuran još jedan zaposleni iz agencije za obezbeđenje.
  • NBS će omogućiti promociju izlagača na medijima (gostovanjem i davanjem saopštenja), kao i promociju na svom veb-sajtu.
 • Kada građani mogu da posete izložbene postavke Narodne banke Srbije?

  U zgradi Narodne banke u ulici Kralja Petra 12, građani mogu da pogledaju izložbene postavke svakog radnog dana od 10 do 16 časova, kada se održavaju i edukativne aktivnosti za javnost.

  U objektu Narodne banke u Nemanjinoj 17, građani mogu da pogledaju izložbene postavke svakog radnog dana od 10 do 18 časova, osim ukoliko to nije drugačije definisano za pojedini događaj. U tom slučaju radno vreme je istaknuto na sajtu Narodne banke www.nbs.rs.

  Da li u sklopu Centra za posetioce postoji muzejska prodavnica?

  Za sada ne.

  Da li se naplaćuje ulaz u izložbene prostore Narodne banke u ulici Kralja Petra 12 i Nemanjina 17?

  Ne. Ulaz, stručno vođenje, predavanja, edukativni programi i interaktivni sadržaji Centra za posetioce Narodne banke su besplatni.

  Da li je predviđeno stručno vođenje prilikom posete izložbenim postavkama?

  Za individualne posete stručno vođenje nije predviđeno dok je za grupne posete predviđeno stručno vođenje prilagođeno uzrastu, profilu i zahtevima posetilaca. Stručno vođenje može biti na srpskom i engleskom jeziku.

  Da li se poseta zakazuje?

  Posete škola i grupa se unapred zakazuju, individualne posete se ne zakazuju. Detaljnije - Kontakti

  Da li se izložbeni i edukativni štampani materijali Narodne banke prodaju?

  Izložbeni promotivni materijal se ne nalazi u prodaji i distribuira se posetiocima prema postojećim zalihama. Edukativni materijal koji se distribuira u štampanoj formi prilikom grupnih poseta škola (u zavisnosti od postojećih zaliha) ili se nalazi na sajtu Centra za posetioce, se ne naplaćuje. Korišćenje u obrazovne svrhe je dozvoljeno, uz navođenje izvora. Detaljnije - Uslovi korišćenja.

  Da li Narodna banka Srbije otkupljuje ili prodaje stari i opticajni novac?

  Više o novcu saznajte na sajtu Narodne banke Srbije - www.nbs.rs - poglavlje "Novac".

Tehnički podaci Izložbeno-galerijskog prostora u objektu Narodne banke Srbije na Slaviji