Информације

У објекту Народне банке Србије у Краља Петра 12 грађани могу да погледају основну изложбену поставку Народне банке Србије „Новац на тлу Србије од најраније појаве до данас“ и пратеће тематске изложбе. Радно време је сваког радног дана од 10 до 16 часова. У том периоду се одржавају и едукативне активности.

Посете школа и група се унапред заказују и прилагођене су узрасту, профилу и захтевима посетилаца.

Групна посета је посета која обухвата групу од 15 до 30 посетилаца у трајању до 60 минута по групи. Захтев за посету подноси овлашћено лице на бројеве телефона 011/302-71-28 и 011/302-73-64 или писмено – на имејл-адресу izlozba@nbs.rs или факс 011/328-22-85. Датум и термин посете биће потврђени након што овлашћено лице достави списак посетилаца и потврду да је група упозната с Правилима понашања у Изложбено-едукативном центру Народне банке Србије и да ће их поштовати током посете.

Језици: српски и енглески.

Улаз, стручно представљање, предавања, едукативни програми и интерактивни садржаји су бесплатни!

У објекту Народне банке Србије у Немањина 17 одржавају се гостујуће изложбе, као и друштвено-културни догађаји. Радно време је сваког радног дана од 10 до 18 часова.

У објектима Народне банке Србије омогућен је приступ особама са инвалидитетом.

 • Сви послови на постављању изложбе обављају се радним данима од 8 до 16 часова.

  • Излагач треба најкасније дан пре постављања изложбе да пошаље:
   • списак експоната,
   • имена особа које ће постављати изложбу,
   • број регистарских таблица возила којим ће се допремити материјал за изложбу,
   • списак помоћног материјала за постављање изложбе.

   Излагач треба благовремено да најави да ли је при постављању изложбе потребна помоћ мајстора.

  • Најкасније дан пре отварања изложбе излагач треба да пошаље:
   • списак гостију који су позвани на отварање;
   • списак медија позваних на отварање.
  • Уколико излагач обезбеђује кетеринг, треба да НБС обавести о врсти хране која ће бити послуживана, када ће бити допремљена и да ли ће бити спремна за послуживање.
  • Излагач може да обезбеди стручно вођење кроз поставку и у том случају је дужан да пошаље распоред дежурних лица.
  • Народна банка Србије (НБС), у холу зграде на Славији, излагачима може да стави на располагање 12 паноа димензија 2,6 x 3,6 м, који могу да се користе двострано, када њихова укупна површина износи 224 м².
  • Приликом постављања и скидања изложбе, НБС може да обезбеди помоћ мајстора, а по договору и одређени помоћни материјал потребан за постављање изложбе.
  • НБС може да стави на располагање једну просторију у приземљу зграде, близу излагачког хола, за потребе одлагања амбалаже, алата, експоната, инвентара и других помоћних средстава.
  • НБС, преко своje Прес службе, може да пошаље позиве новинарима.
  • Електронску (или штампану, по договору) позивницу треба доставити НБС најмање пет дана пре отварања изложбе за слање одговарајућим институцијама.
  • Приликом отварања, излагачима је обезбеђено озвучење и плазма екран с ДВД плејером, који може да се користи и у току трајања изложбе.
  • Изложбе су за посетиоце отворене сваког радног дана од 10 до 18 часова. Радно време изложбе може да се помери ако се о томе договори неколико дана унапред.
  • НБС обезбеђује физичко-техничку заштиту за време трајања изложбе. У холу 24 сата дневно дежурају запослени у обезбеђењу НБС, док је у у излагачком простору у време када је изложба отворена за посетиоце дежуран још један запослени из агенције за обезбеђење.
  • НБС ће омогућити промоцију излагача на медијима (гостовањем и давањем саопштења), као и промоцију на свом веб-сајту.
 • Kада грађани могу да посете изложбене поставке Народне банке Србије?

  У згради Народне банке у улици Краља Петра 12, грађани могу да погледају изложбене поставке сваког радног дана од 10 до 16 часова, када се одржавају и едукативне активности за јавност.

  У објекту Народне банке у Немањиној 17, грађани могу да погледају изложбене поставке сваког радног дана од 10 до 18 часова, осим уколико то није другачије дефинисано за поједини догађај. У том случају радно време је истакнуто на сајту Народне банке www.nbs.rs.

  Да ли у склопу Центра за посетиоце постоји музејска продавница?

  За сада не.

  Да ли се наплаћује улаз у изложбене просторе Народне банке у улици Краља Петра 12 и Немањина 17?

  Не. Улаз, стручно вођење, предавања, едукативни програми и интерактивни садржаји Центра за посетиоце Народне банке су бесплатни.

  Да ли је предвиђено стручно вођење приликом посете изложбеним поставкама?

  За индивидуалне посете стручно вођење није предвиђено док је за групне посете предвиђено стручно вођење прилагођено узрасту, профилу и захтевима посетилаца. Стручнo вођење може бити на српском и енглеском језику.

  Да ли се посета заказује?

  Посете школа и група се унапред заказују, индивидуалне посете се не заказују. Детаљније - Контакти

  Да ли се изложбени и едукативни штампани материјали Народне банке продају?

  Изложбени промотивни материјал се не налази у продаји и дистрибуира се посетиоцима према постојећим залихама. Едукативни материјал који се дистрибуира у штампаној форми приликом групних посета школа (у зависности од постојећих залиха) или се налази на сајту Центрa за посетиоце, се не наплаћује. Коришћење у образовне сврхе је дозвољено, уз навођење извора. Детаљније - Услови коришћења.

  Да ли Народна банка Србије откупљује или продаје стари и оптицајни новац?

  Више о новцу сазнајте на сајту Народне банке Србије - www.nbs.rs - поглавље "Новац".

Технички подаци Изложбено-галеријског простора у објекту Народне банке Србије на Славији