O Centru

Sa osnovnim ciljem da doprinese podizanju opšteg nivoa znanja najšire javnosti o ulozi centralne banke u društvu, Narodna banka Srbije, kao moderna nacionalna i evropska institucija, pokrenula je u 2004. godini novi vid aktivnosti – izložbeno-edukativni rad.

Centar za posetioce Narodne banke Srbije je specifičan edukativno-izložbeni centar sa osnovnom muzejskom postavkom, povremenim izložbama i pratećim obrazovnim programima i interaktivnim sadržajima.

Programi namenjeni javnosti realizuju se u dve zgrade Narodne banke Srbije: u Kralja Petra 12 i  Nemanjinoj 17.

Kao konkretizacija politike otvorenosti Narodne banke prema javnosti, Centar predstavlja mesto za vannastavno obrazovanje, gde se objedinjuje finansijska i kulturno-istorijska edukacija, namenjena najširoj javnosti, pre svega mladima.

Pored Beograda, Centar za posetioce sprovodi aktivnosti i u drugim gradovima u Srbiji.

Nagrade i priznanja

"Child and Youth Finance International"

Međunarodno priznanje Narodnoj banci Srbije za doprinos finansijskoj edukaciji dece i omladine, Amsterdam, 2. april 2012.

Priznanje za izvanredan doprinos Narodne banke Srbije, njeno vizionarstvo i inovativan pristup, koje primenjuje na polju finansijske edukacije mladih u svojoj državi (Country Award) svečano je uručeno predstavnicima Narodne banke Srbije, na prvom Međunarodnom samitu za finansijsku edukaciju i inkluziju dece i omladine, održanom u Amsterdamu 2012. godine u organizaciji međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju dece i omladine (Child and Youth Finance International)

"The International Council of Museums"

Centar za posetioce je dobitnik godišnje Nagrade Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta muzeja (ICOM) za projekat godine u 2007. godini. Nagrada je dodeljena povodom obeležavanja Međunarodnog dana muzeja, 18. maja, a u obrazloženju koje je tim povodom dala Komisija.