Onlajn prezentacije

Video materijali

U okviru manifestacije „Svetska nedelja štednje”, Narodna banka Srbije predstavlja tematski film Novac Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

U okviru manifestacije „Svetska nedelja štednje”, Narodna banka Srbije predstavlja tematski film Novac evropskih zemalja

U okviru manifestacije „Dani evropske baštine”, Narodna banka Srbije predstavlja tematski film Novac Kneževine i Kraljevine Srbije

Srpski slikari i vajari 20. veka – izbor iz zbirke NBS

Narodna banka Srbije u okviru manifestacije "Muzeji za 10" predstavlja izložbu "Srpski slikari i vajari 20. veka - izbor iz zbirke NBS". Izložbom je prikazano 21 reprezentativno delo najznačajnijih srpskih autora 20. veka, koje svedoči o kontinuitetu delovanja centralne finansijske institucije u prostoru umetnosti.

Novčanice od drugog svetskog rata do danas

Dinar – naš novac

Radionica "Falsifikati" održana na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

O Centru za posetioce

U okviru manifestacije „Dani evropske baštine”, Narodna banka Srbije predstavlja tematski film Novac Kraljevine Jugoslavije

Istorijat zgrade Narodne banke Srbije

O Narodnoj banci Srbije

Izložba „Dinar – putovanje kroz vreme”

U okviru manifestacije „Muzeji za 10”, Narodna banka Srbije predstavlja izložbu „Dinar – putovanje kroz vreme“.

Prikazom odabranih komada kovanog novca, novčanica i hartija od vrednosti, kao i drugim štampanim materijalom, prikazana je istorija dinara – od srpskog srednjovekovnog novca, novca Kneževine i Kraljevine Srbije, novca Jugoslavije do novca Republike Srbije.

Radionice "Dinar naš novac" i "Falsifikati" održane u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi u Leskovcu

Prezentacije

Narodna banka Srbije u okviru manifestacije Svetska nedelja novca predstavlja prezentacije sa kviz pitanjima na teme: Narodna banka Srbije, Novac kroz istoriju, Lažni novac, Inflacija i Štednja.


E novine

Narodna banka Srbije u okviru manifestacije Međunarodni dan Frankofonije predstavlja katalog „Pariz-Beograd 1886-2012. Priče o jednoj saradnji“.
La Banque Nationale de Serbie, dans le cadre de la manifestation la Journée internationale de la francophonie vous présente le cataloque „Paris – Belgrade 1886-2012. Histoires d'une coopération“.


Katalog

Tokom 16 godina rada Centra za posetioce Narodne banke Srbije, stalnu izložbenu postavku i prateće tematske izložbe u objektu u Kralja Petra 12 pogledalo je više od 250.000 domaćih i stranih posetilaca. Pred vama je samo deo komentara naših posetilaca zabeleženih u Knjizi utisaka.


Knjiga utisaka

<