Edukacija

U korak sa svetom, shvatajući potrebu i značaj finansijskog obrazovanja mladih, Centar za posetioce od 2005. godine sprovodi programe finansijskog obrazovanja za mlade uzrasta od pet do 19 godina. Na predavanjima i kreativnim radionicama mladi se, između ostalog, upoznaju sa istorijatom novca i dinara, pojmom i ulogom centralne banke u finansijskom i monetarnom sistemu zemlje, značajem štednje, negativnim posledicama inflacije, bankarskim proizvodima i falsifikatima novca i na koji način ih prepoznati.

Finansijsko obrazovanje mladih je utoliko važnije jer će se oni kao budući učesnici na finansijskom tržištu suočavati sa sve većim finansijskim rizicima i sve složenijim finansijskim proizvodima. Pored toga, mladi su odlični posrednici – oni šire nove navike i novu kulturu među ostalim delom populacije i utiču na svoje okruženje – roditelje i porodicu pre svega. Uostalom, odluke koje oni budu donosili u budućnosti uticaće ne samo na njih same i njihovo blisko okruženje već i na širu društvenu zajednicu.

Edukativni programi za građane organizuju se u okviru organizacione jedinice – Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Pojmovi i način vođenja obrazovnih aktivnosti prilagođeni su prema kategorijama učesnika, starosnoj dobi i posebnim zahtevima prosvetnih radnika ili drugih učesnika.

Edukativne aktivnosti organizuju se u Beogradu i gradovima širom Srbije.

Predškolski uzrast

Programi su namenjen deci uzrasta od pet do sedam godina, kombinovani s predstavljanjem izložbenih sadržaja...

Osnovna škola

Programi su prilagođeni deci uzrasta od sedam do četrnaest godina, kombinovani s predstavljanjem izložbenih sadržaja...

Srednja škola

Programi prilagođeni mladima uzrasta od 15 do 18 godina, kombinovani s predstavljanjem izložbenih sadržaja...

Studenti

Kroz zanimljivu društvenu igru „Monetura“, studenti se uključuju u svet kreiranja i sprovođenja monetarne politike jedne zemlje...

Prosvetni radnici

Centar za posetioce Narodne banke Srbije ustanovio je svoju osnovnu muzejsku postavku i priređuje povremeno tematske izložbe...

Građani

Centar za posetioce Narodne banke Srbije ustanovio je svoju osnovnu muzejsku postavku i priređuje povremeno tematske izložbe...