Студенти

Намера Народне банке Србије у области финансијске едукације јесте да се студенти током студија додатно упознају с радом и функцијама централне банке, циљевима и инструментима монетарне политике. Поред посебних програма, обезбеђено је стручно вођење кроз основну и тематске изложбене поставке у објекту Банке у Краља Петра 12. За студенте се организују предавања руководилаца стручних организационих јединица Народне банке Србије на теме за које они покажу интересовање.

Монетура

Кроз занимљиву друштвену игру Монетура, студенти се укључују у свет креирања и спровођења монетарне политике једне земље.

Ради упознавања прво стручне, а затим и шире јавности с вођењем монетарне политике, Народна банка Србије је осмислила друштвену игру која на забаван, маштовит и интересантан начин уводи њене учеснике у свет креирања и спровођења монетарне политике, у складу са изазовима који се пред њу свакодневно постављају.

Упознавање домаће јавности с начинима вођења монетарне политике кроз друштвену игру, а посебно с појмом инфлације (од чега зависи, како се креће и шта све утиче на њено кретање), представља нови вид финансијске едукације који Народна банка Србије спроводи у складу са својим друштвено одговорним вредностима и циљевима.

Монетура је друштвена игра на табли која представља функционисање Народне банке Србије у условима одржавања контролисане инфлације путем креирања и спровођења монетарне политике у односу на конкретне ситуације и утицаје.

Играње „Монетуре“ не захтева претходно економско предзнање, већ само добру вољу и жељу да се, кроз игру и надметање, учесници упознају са функционисањем монетарног система.

edu_stud_5

Играч се поставља у улогу гувернера, а затим се суочава с реалним животним ситуацијама у којима наш монетарни систем може да се нађе и тако, коришћењем одговарајућих мера које примењује Народна банка Србије, утиче на дату ситуацију. Применом одговарајућих мера играч осваја или губи поене и инфлацију одржава у границама жељене вредности. Поени који се освајају у игри представљају главно обележје успешности: стопу инфлације, вредност динара и поверење грађана. Поред тога, морају да се испуне три захтева (стабилност цена, финансијска стабилност и независност Народне банке) који омогућавају чланство у монетарном систему Европске уније. Победник игре је играч који први испуни све наведене задатке и у унутрашњем кругу табле дође до краја – до просечне инфлације Европске уније.

Игра је намењена ученицима средњих економских школа, студентима економских и других факултета на којима се проучавају предмети из банкарства и финансија, запосленима у Народној банци Србије и свима онима који би желели да се ближе упознају с вођењем монетарне политике.

Игра је доступна и запосленима у другим централним банкама, гостима и сарадницима Народне банке Србије, који захваљујући двојезичним објашњењима могу да је користе без икаквог ограничења.

Финансије за касније

Радионица садржи детаљне представе животних ситуација у којима се људи могу наћи и младим играчима, који су на прагу света одраслих, на забаван и образовни начин указује на то какви их приходи и расходи очекују у свету одраслих.

Представљена су четири животна периода: детињство и основно школовање, високо образовање и запослење, оснивање породице и професија и одлазак у пензију. Приказани су, такође, бројни финансијски производи, електронско плаћање, као и значај финансијског описмењавања за здрав буџет. Циљ радионице је да се учесници што боље изборе са животним обавезама и изазовима и уштеде што више финансијских средстава за старост и пензију.

Фалсификати

Интерактивни програм едукације „Фалсификати” представља кратко путовање кроз историјат фалсификовања кованог и папирног новца, с посебним акцентом на кривотворење новца с наших простора од краља Милутина до данас, детаљно упознавање са заштитним елементима новчаница динара, евра и америчког долара и са одликама њихових фалсификата. Путем специјалне презентације учесници програма упознаће се са савременим заштитним елементима новчаница нових серија евра и америчког долара. Поред тога, учесници ће сазнати о пожељном понашању при сусрету са сумњивим новцем, као и о превентивним активностима и пожељном понашању при куповини стране валуте. У овом једночасовном програму учесницима је омогућен сусрет с примерима опасних кривотворина динара и евра, а дата им је и прилика да стечено знање примене проверавањем аутентичности поменутог тројства монета путем четири основна теста, УВ лампе и детектора за метал.

Монетарна историја Србије

Едукативно предавање „Монетарна историја Србије” својеврсно је путовање кроз време од предмонетарних средстава плаћања, преко комплетног кованог и папирног новца из наше историје, до оптицајних динарских новчаница које као средство плаћања данас користимо. Једночасовно предавање допуњује визуелна презентација одабраног кованог и папирног новца. На тај начин, првенствено студенти, али и ученици завршних разреда средњих школа лапидарно се упознају са историјом Србије, будући да је новац моћан и веродостојан сведок бескрајно занимљивих збивања на историјској позорници Србије и Срба који су променили свет.

Немањићи – новац династије

Програм едукације Одсека за изложбе и едукацију Народне банке Србије „Немањићи – новац династије”, настао као плод вишегодишњих припрема и сакупљања грађе, састоји се од истоимене презентације и предавања у трајању од једног школског часа. Презентацију обогаћену сликама ковања представника светородне лозе употпуњују слике самих владара у форми фресковног сведочанства, као и кратки текстуални описи кованица, док се у позадини назиру обриси делова страница Мирослављевог јеванђеља. Холистичким увидом у ковања овог периода, на самом крају презентације уприличен је додатак који обухвата приказ новца савладара цара Уроша. Упоредо са сменом слајдова презентације, едукатор Народне банке Србије детаљно излаже (предаје) како би ученицима односно студентима пружио што више информација о тој теми. „Новац династије” учеснике маштовито, занимљивим чињеницама враћа у доба првог српског новца, акцентујући богатство разноликости мотива на њему, као и значај његових лучоноша – Немањића.

Предавања

За студенте се организују предавања руководилаца стручних организационих јединица Народне банке Србије на теме за које они покажу интересовање.

Фото галерија

Монетура - картице

Финансије за касније - картице