Основна школа

Програми су прилагођени деци узраста од седам до 14 година, комбиновани с представљањем изложбених садржаја.

Деци се предочава следеће:

 1. новац не чине само кованице и новчанице,
 2. историјат новца и динара,
 3. породични приходи имају различите изворе који нису непресушни,
 4. финансијске кризе постоје и оне утичу на људе и друштво у целини,
 5. важно је имати план о томе како располагати буџетом/џепарцем,
 6. важно је штедети,
 7. опасно је неплански трошити – треба дефинисати приоритете,
 8. предности улагања,
 9. утицај реклама и ближњих,
 10. постојање разних банкарских производа,
 11. новац се може позајмити путем кредита,
 12. лажни новац постоји – обележја заштите на кованом новцу и на новчаницама,
 13. улога и задаци Народне банке Србије као централне банке Републике Србије,
 14. узроци и последице инфлације.

Радионице

 • Опис: Радионица стрпљења и концентрације која се састоји од слагања девет оптицајних новчаница издања Народне банке Србије (које су у деловима).
  Циљ:
  • да деца сазнају нешто више о знаменитим Србима чији су портрети представљени на девет оптицајних апоена;
  • да се мотивише логичко размишљање деце при слагању елемената и реконструкцији стварности.
  Трајање: Један школски час
  Узраст деце: Од 6 до 12 година.
  Број учесника: До 20.
 • Опис: Динар кроз историју, од српског средњовековног до оптицајног новца.
  Циљ:
  • да деца сазнају нешто више од оног што могу да науче у школама у оквиру редовног школског програма;
  • да се код деце пробуди радозналост и жеља за новим сазнањима;
  • да се деца упознају са радом Народне банке Србије која је једина овлашћена да издаје наш новац – динар;
  • да се упознају са пореклом назива и историјатом националне валуте, до оптицајног новца.
  Трајање: Један школски час
  Узраст деце: 14 година.
  Број учесника: До 20.
 • Опис: Радионица цртања током које деца, користећи своју машту, цртају новчаницу по свом избору.
  Циљ:
  • подстицање и развијање креативних способности код деце;
  • упознавање са кованим и папирним новцем и обавезним елементима на новцу;
  • да се деца на забаван, занимљив и приступачан начин упознају са основним елементима које свака новчаница мора да садржи;
  • да се развијају креативно-уметничке способности код деце.
  Трајање: Један школски час
  Узраст деце: Од 6 до 12 година.
  Број учесника: До 20.
 • Опис: Учесници креирају породични буџет и уче како да га планирају за период од годину дана помоћу игре са ковертама. Савладавајући појмове трошења, задуживања и штедње, уче како разумно да управљају својим новцем и да планирају буџет.
  Циљ:
  • да укаже на чињеницу да новац не постоји само да би се трошио већ да може да се штеди, улаже, донира;
  • да утиче на стварање финансијске културе код младих и развијање финансијске интелигенције, што подразумева разумно опхођење с новцем и паметно трошење новца;
  • да створи свест о значају планирања издатака, о неопходности пажљивог анализирања сопствених потреба, жеља и могућности и израде буџета;
  • да препознају ризик по буџет који носе бројне рекламе;
  • да схвате разлику између бруто и нето примања, суфицита и дефицита;
  • да схвате да штедња није луксуз, већ да може да послужи као врста обезбеђења;
  • да предупреди задуживање младих;
  • да ће, уколико су финансијски образовани, смањити стрес и боље спавати.
  Трајање: Један школски час
  Узраст деце: 14 година.
  Број учесника: Уколико учесници играју појединачно 10, ако играју двоје по двоје 20, уколико су у групи по троје, 30.