Средња школа

Програми прилагођени младима узраста од 15 до 18 година, комбиновани с представљањем изложбених садржаја.

Деца уче о следећем:

 1. историјату новца,
 2. употреби различитих средстава плаћања и начини плаћања (чекови, кредитне и дебитне картице, онлајн плаћања и куповина),
 3. припреми једноставног плана вођења личних финансија и анализа резултата,
 4. значају постављања личних финансијских приоритета,
 5. вредности вођења личне финансијске евиденције,
 6. значају штедње за будућност,
 7. правима и одговорностима корисника банкарских производа,
 8. коришћењу кредита,
 9. основама монетарне политике и разним економским феноменима,
 10. улози Народне банке Србије у заштити корисника финансијских производа (друштвена одговорност),
 11. утицају њихових финансијских и потрошачких одлука на њих саме, али и на друштво у целини,
 12. разноврсним банкарским производима и како их користити,
 13. значају финансијске писмености и одговорног финансијског понашања,
 14. значају медија, односно да треба узимати с резервом информације о разноврсним финансијским производима и услугама које рекламирају медији,
 15. постојању финансијских превара.

Радионице

 • Опис: Динар кроз историју, од српског средњовековног до оптицајног новца.
  Циљ:
  • да деца сазнају нешто више од оног што могу да науче у школама у оквиру редовног школског програма;
  • да се код деце пробуди радозналост и жеља за новим сазнањима;
  • да се деца упознају са радом Народне банке Србије која је једина овлашћена да издаје наш новац – динар;
  • да се упознају са пореклом назива и историјатом националне валуте, до оптицајног новца.
  Трајање: Један школски час
  Узраст деце: Од 14 до 18 година.
  Број учесника: До 20.
 • Опис: Учесници креирају породични буџет и уче како да га планирају за период од годину дана помоћу игре са ковертама. Савладавајући појмове трошења, задуживања и штедње, уче како разумно да управљају својим новцем и да планирају буџет.
  Циљ:
  • да укаже на чињеницу да новац не постоји само да би се трошио већ да може да се штеди, улаже, донира;
  • да утиче на стварање финансијске културе код младих и развијање финансијске интелигенције, што подразумева разумно опхођење с новцем и паметно трошење новца;
  • да створи свест о значају планирања издатака, о неопходности пажљивог анализирања сопствених потреба, жеља и могућности и израде буџета;
  • да препознају ризик по буџет који носе бројне рекламе;
  • да схвате разлику између бруто и нето примања, суфицита и дефицита;
  • да схвате да штедња није луксуз, већ да може да послужи као врста обезбеђења;
  • да предупреди задуживање младих;
  • да ће, уколико су финансијски образовани, смањити стрес и боље спавати.
  Трајање: Један школски час
  Узраст деце: Од 14 до 18 година.
  Број учесника: Уколико учесници играју појединачно 10, ако играју двоје по двоје 20, уколико су у групи по троје, 30.
 • Радионица о свакој појединачној динарској новчаници (од 1884. године до оптицајних новчаница данас) на којој се налази личност значајна за нашу културно-историјску баштину, уз опис новчанице и осврт на живот и дело личности на њој представљене. Основни циљ радионице представља подизање нивоа знања о значају одабраних личности за наше наслеђе, као и буђење интересовања за даље индивидуално истраживање о њима и идентификацију са вредностима које они оличавају.  

 • Радионица садржи детаљне представе животних ситуација у којима се људи могу наћи и младим играчима, који су на прагу света одраслих, на забаван и образовни начин указује на то какви их приходи и расходи очекују у свету одраслих.

  Представљена су четири животна периода: детињство и основно школовање, високо образовање и запослење, оснивање породице и професија и одлазак у пензију. Приказани су, такође, бројни финансијски производи, електронско плаћање, као и значај финансијског описмењавања за здрав буџет. Циљ радионице је да се учесници што боље изборе са животним обавезама и изазовима и уштеде што више финансијских средстава за старост и пензију.

  • Инфлација и монетарна политика
  • Банкарски производи и услуге
  • Историјат новца
  • Електронско банкарство
  • Осигурање
  • Место и улога Народне банке Србије
  • Платне картице
  • Добровољни пензијски фондови
  • Штедња и потрошња