Фалсификати

Тематском изложбом под називом “Фалсификати” представљени су фалсификати и оригинали новчаница изабраних апоена домаће и неких страних валута. Посетиоци изложбе имају прилику да се, поређењем фалсификованих и оригиналних новчаница, упознају са елементима заштите новчаница од фалсификовања и тиме смање ризик да и сами дођу у посед фалсификованог новца. Колико данас развој технологије доприноси усавршавању фалсификата и њиховом све тежем препознавању сведоче и изложени „супердолар“, апоен од 100 долара, као и „суперевро“, апоен од 200 евра, који су изузетно успешно израђени.

Када је реч о заштити новчаница од фалсификовања, Народна банка Србије у њиховој изради примењује светска достинућа у тој области. Нове динарске новчанице садрже комбинацију видљивих и невидљивих заштитних обележја. Резултат тога је серија новчаница која је изузетно добро заштићена од фалсификовања и, истовремено, једноставна за проверу.

Видљива обележја заштите на новчаници на која треба обратити пажњу јесу: дубока штампа, водени знак, заштитна нит, прозирни регистар, кинеграм и оптички варијабилне боје.

У свакодневној употреби новчаница, увек треба да проверите више од једног заштитног елемента помоћу три врло једноставна теста: ОСЕТИ, ПОГЛЕДАЈ, НАГНИ

ОСЕТИ

Дубока штампа, као метода заштите од фалсификовања, врло је ефикасна јер је провера веома једноставна. Процес дубоке штампе код неких елемената новчаница оставља рељефно уздигнут слој боје, тако да он може да се осети на додир. Врло је корисна нарочито за визуелно хендикепиране. Дубоку штампу поседују апоени од 100, 200, 500, 1000 и 5000 динара. Нарочито можете осетити рељефност натписа Народна банка Србије, затим портрет, у горњем левом углу знак за слепе и слабовиде, као и неке графичке елементе.

НАГНИ

У зависности од угла гледања, кинеграм открива различите слике, а оптички варијабилне боје мењају нијансу. Кинеграм можете да нађете на лицу апоена од 200, 500, 1000 и 5000 динара. Док новчаницу нагињете према светлу, кинеграм открива различите слике. Новчанице од 1000 и 5000 динара заштићене су и оптички варијабилним бојама. У зависности од угла гледања, мотив мења боју од љубичасте до зелене.

ПОГЛЕДАЈ

Када се новчаница гледа према извору светлости, водени знак, заштитна нит и прозирни регистар треба да буду видљиви. Сви динарски апоени поседују водени знак и заштитну нит. Они се уграђују у папир у фази његове производње. Водени знак је видљив са обе стране истог нештампаног дела новчанице. То је цртеж у светлијим и тамнијим нијансама сиве боје у облику портрета са новчанице. Ако новчаницу посматрате према светлу, на заштитној нити која иде дуж целе њене ширине можете дапрочитате микро текст у ћириличном и латиничном писму. Новчаницу можете да проверите и помоћу прозирног регистра. Неправилна геометријска фигура се делимично штампа на лицу, делимично на наличју новчанице и док се посматра према светлу формира комплетну фигуру.

Заштитни елементи новчанице:

Када је реч о апоенима америчког долара, при доласку у посед веома је важно обратити пажњу на елементе заштите новчаница као што су квалитет папира, елементи заштите у маси папира, папир, изглед штампаних мотива, серијски бројеви.

Фалсификати новчаница америчких долара штампани су углавном на комерцијалном незаштићеном папиру који је доступан у слободној продаји. Код већине примерака фалсификата вршено је тонирање папира после штампања, тј. имитирања заштитних елемената као што су водени жиг и сигурносна нит, како би се прикрила имитација елемената заштите, а нијанса папира приближила нијанси оригинала.

Папир је знатно мекши и тањи, без карактеристичног звука еластичности и отпорности на хабање, док је штампани део углавном гладак на додир с обзиром на тода се фалсификати најчешће штампају техником равне штампе. Ситнији штампани делови на фалсификованим новчаницама делују замућено и нејасно у поређењу са оригиналом.

2000-lice
2000-nalicje