Ноћ музеја

Међународна културна манифестација Ноћ Музеја представља јединствен начин оживљавања музејске културе у градовима широм света и има за циљ дугорочно повећање посећености музејских институција, приближавање музеја и музејских збирки грађанима. Сваке године, ова културна манифестација посвећена је одређеној актуелној теми, која заокупља пажњу међународне музејске заједнице. Те ноћи, музејске и друге установе које се баве културом, односно промоцијом и очувањем културног наслеђа у служби друштва и његовог развоја, отварају врата својих институција од касних поподневних па све до раних јутарњих часова наредног дана.

Центар за посетиоце Народне банке Србије, иако није регистрован као музејска институција, представља специфичан едукативно-изложбени центар са основном музејском поставком, повременим тематским изложбама и другим културним садржајима. Од 2007. године, Центар учествује у овој културној манифестацији, препознајући значај културно-историјског наслеђа и имајући на уму дефиницију коју је дао ICOM – да је музеј стална непрофитна установа у служби друштва и његовог развоја, која је отворена за јавност, и која у сврху проучавања, образовања и задовољства, набавља, чува, истражује, излаже и представља најширем друштву материјална и нематеријална сведочанства човечанства и његовог окружења.

Учешће Народне банке Србије у оваквој културној манифестацији представља одличан начин да се кроз афирмацију универзалних културно-уметничких вредности, промовишу Банка, Београд и Србија.

Ноћ музеја се одржава сваке године у ма ју, у склопу обележавања Међународног дана музеја (18. мај), који је 1977. године покренуо Међународни савет за музеје (ICOM).

Фото галерија